Inschrijven Sport op Groenveld

Als je mee wilt spelen in het basketbal-, zaalvoetbal- of volleybalteam van Groenveld, gelieve eerst een mailtje te sturen naar Lauren:

Rani Limme (4-4A)

Vermeldt in deze mail de volgende zaken:

Je moet in het bezit zijn van een sportkaart.