Permanentie

De residentieverantwoordelijke van Groenveld (Karen Goderis) is 20u per week aanwezig en wordt bijgestaan door vrijwilliger Herman en een jobstudent.

De uurregeling wordt week per week ingevoerd en kan je raadplegen onderaan deze pagina en onderaan de homepagina van deze site. De uurregeling vind je ook op de voordeur van het kantoor. Belangrijke sluitingen van het bureel -zoals voor vakantieperiodes- worden ook via mail meegedeeld aan alle bewoners. Bij korte onvoorziene afwezigheden overdag zal enkel aan de deur van het bureel een berichtje hangen.

In geval van afwezigheid van de residente kunnen documenten achtergelaten worden in de brievenbus met "INKOMENDE POST, voor bureel van Karen Goderis" in de hal van blok 1. Bij afwezigheid van de residente en enkel in dringende gevallen kan de student zich richten tot een blokverantwoordelijke (blokkie). Zij beschikken allen over een sleutel van het kantoor.

Bureel Contacteren

Het bureel is ook via telefoon en mail te bereiken:

Tel. : 016/32.79.00  (vanop je gang naar het bureel bellen kan gratis met 2 79 00)

Email:

Openingsuren Bureel